Sadržaj alfa kiselina: 3 – 5%
Sadržaj beta kiselina: 2,5 – 4%
Tipi
čan stil piva:Lager

Aroma i Robusta potiču od istih roditelja. Majčinska biljka bila je sorta Ahil, koja je ukrštana sa muškom biljkom
ND 2/65/1,  koja je nastala višekratnim povratnim ukrštanjem s engleskom sortom Northern Brewer.

Komponente:
Sadržaj alfa kiselina kod obe sorte iznosi 3-5%, a sadržaj beta kiselina je znatno viši. Sadržaj eteričnih ulja je veći nego kod Bačke. Po sastavu eteričnih ulja,  Aroma je slična Ahilu, a Robusta je sličnija Northern Breweru. Ove sorte ne pripadaju farnesenskim tipovima. Hmeljske osobine opravdavaju njihovu pripadnost  aromatičnim tipovima hmelja.